Xiaolin Showdown

Review | PSP Roundup

Vegas, Puzzle World, Hot Brain, SBK-07 and Xiaolin Showdown.