Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny News

Atelier Iris 3 for Europe

Koei slaps July date on it.

Koei tweaks PAL titles

Atelier Iris and Disgaea sequels. Plus, pre-order bonuses.