Doki-Doki Universe

VideoVideo: Let's Play Doki Doki Universe

Ian explores the Vita/PS4 indie.