The Razer Ouroboros mouse

Wireless, ambidextrous, €129.99.