rmjo Moderator

Robert Johansson - skribent från PS3Bloggen.se och ingår sedermera i redaktionen hos Eurogamer.se.

Recent activity

Following (22)

Your Groups (0)