#10005439, By kaleii

  • kaleii Managing Director, Eurogamer Sweden 25 Nov 2013 17:29:07 590 posts
    Seen 1 day ago
    Registered 9 years ago
    Den kommer på PSbloggen.se - ursäkta att det tog sån tid att svara, men det gick inte att säga något innan dess.

    Så kom bort till PSbloggen.se så fortsätter vi där :)
Log in or register to reply