#10006917, By mrjonas78

  • mrjonas78 Editor-in-Chief, Eurogamer Sweden 26 Nov 2013 10:04:48 719 posts
    Seen 1 year ago
    Registered 5 years ago
    @Galten75 Sidan kommer att stängas ner, antagligen under nästa vecka. Sedan är det upp till England gällande sajtens framtid. :)
Log in or register to reply