#8004558, By Count

  • Count Staff 26 Sep 2011 21:25:06 70 posts
    Seen 6 days ago
    Registered 5 years ago
    SMS har allerede al teknologien fra Shift 2 - den ejer EA nemlig ikke!
Log in or register to reply