#7579968, By MartinWiinholt

  • MartinWiinholt Staff 16 Jun 2011 12:50:44 78 posts
    Seen 2 days ago
    Registered 7 years ago
    Nå ja og så ville det være fedt med en realistisk damagemodel for køretøjer, ikke hitpoint baseret :-)
Log in or register to reply