#9974270, By mrjonas78

  • mrjonas78 Editor-in-Chief, Eurogamer Sweden 12 Nov 2013 23:41:10 719 posts
    Seen 1 year ago
    Registered 5 years ago
    Sällan. Blir mest retrotitlar, även om Windwaker HD ligger i hyllan och väntar på att bli spelat.
Log in or register to reply