#7340035, By Count

  • Count Staff 11 Apr 2011 13:37:16 78 posts
    Seen 33 minutes ago
    Registered 6 years ago
    En fyr ved navn Kegety har lavet en mod der fjerner SSAO. Uden nævneværdig visual nedtur og stor forbedring i framerates. Du kan evt prøve den hvis du er under 40 fps.
Log in or register to reply