#6958379, By xdusty

  • xdusty 4 Feb 2011 21:20:26 26 posts
    Seen 1 year ago
    Registered 7 years ago
    Har ännu inte ens fått pröva på 3D men jag tycker absolut det inte är tröttsamt, det är ju ett val och alla behöver ju inte se filmen eller spelet i 3D. Ett koncept som förhoppningsvis blir bättre med tiden för det kan ju vara slitsamt och se det i längden antar jag :).
Log in or register to reply