#9057930, By Khaidu

  • Khaidu 5 Oct 2012 11:16:31 11 posts
    Seen 2 days ago
    Registered 6 years ago
    Jag har inte själv spelat det, men har sett en del av spelet genom Giant Bombs endurance run. Det är enormt underhållande. :)
Log in or register to reply