#8286058, By kaleii

  • kaleii Managing Director, Eurogamer Sweden 25 Dec 2011 12:37:52 590 posts
    Seen 10 hours ago
    Registered 9 years ago
    Jag firar ju jul idag. :)

    Har delat ut klappar på morgonen och nu lagar vi mat.
Log in or register to reply