#6692171, By r4z0rbl4d3

  • r4z0rbl4d3 2 Nov 2010 13:23:38 30 posts
    Seen 2 years ago
    Registered 7 years ago
    Usch vilket jobbigt ämne... Min skämshög är omfattande och växer tyvärr fortfarande. Måste lära mig att inte köpa nytt utan jobba mig igenom det jag redan har...

    Vet inte vart jag skulle börja...
Log in or register to reply