#9552107, By captain_sugg

  • captain_sugg 6 May 2013 21:51:51 60 posts
    Seen 21 hours ago
    Registered 3 years ago
    @bylinjonas Att man fuskar genom att ta hjälp. Exempelvis om man för att få trippelmord på stahl arms ber några polare på andra laget att ställa sig bredvid varandra så man kan klippa alla genom att kasta granat på dom eller nåt. Just det exemplet skulle nog inte funka i KZ3 men du förstår nog vad jag menar.

    Ändrad av captain_sugg den 22:52:21 06-05-2013
Log in or register to reply