#6582508, By pablomoney

  • pablomoney 27 Sep 2010 11:51:28 13 posts
    Seen 2 years ago
    Registered 5 years ago
    Kör man på DirectX 11 är det riktigt krävande. Har en kraftfull dator men får ändå sitta och vänta som om det vore 2001 mellan rundorna. Recension ska vara ute till helgen! Dela gärna med er av era erfarenheter och synpunkter här.
Log in or register to reply