#5643820, By MartinezZ

  • MartinezZ 25 Dec 2009 17:32:26 815 posts
    Seen 10 months ago
    Registered 8 years ago
    To raději nevykřikuj moc nahlas, nebo se toho ujme marketingové oddělení některého z velkých vydavatelů a budeme tu mít válku korporací jak v Unreal Tournemtu :D
Log in or register to reply