#5296096, By VLAN

  • VLAN 28 Sep 2009 19:27:36 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 8 years ago
    Ano, ale nejhorší na tom je že o ty lidi se začně někdo starat a zabývat, vždy jen když něco provedou.
Log in or register to reply
<<<<<<< .working echo $this->ads->getAd("popup"); echo $this->ads->getAd("tracking"); if ($this->version == "hd") { echo $this->ads->getEOPFootCode(); } if ($this->version == "mobile") { echo $this->ads->getEOPMobileFootCode(); } echo $this->ads->getSourcepointCode(); ?> ======= >>>>>>> .merge-right.r28799