#5319815, By VLAN

  • VLAN 4 Oct 2009 11:22:13 387 posts
    Seen 3 years ago
    Registered 6 years ago
    Ano, právě a podle toho co jsem četl se vyráběla její GPU 90nm.
Log in or register to reply