#9337805, By RockyMotion

  • RockyMotion 31 Jan 2013 21:39:04 4,479 posts
    Seen 22 minutes ago
    Registered 7 years ago
    @blueyes25 , maior fă de GOW ŕ face do planeta, convoco-te das profundezas de Hades para ouvir a tua opiniăo sobre este debate :lol:

    Adoro como estamos a discutir sobre GOW e Bayonetta num tópico de Metal Gear xD
Log in or register to reply