#4814282, By Fasther

  • Fasther 2 Jun 2009 08:49:43 70 posts
    Seen 4 years ago
    Registered 8 years ago
    pokud se při hledání nic nenajde, vypíše se HO NO, což vypadá jako ho*vno. Celkem dobrý. U žádnýho portálu jsem takovou upřímnost neviděl ;-)
Log in or register to reply