#4823428, By Fasther

  • Fasther 3 Jun 2009 08:14:40 70 posts
    Seen 4 years ago
    Registered 8 years ago
    hlavní je že dotohoto srovnávání už nedávají PC, jelikož to všechny konzole předčí :D
Log in or register to reply